Villkor

 
 

Villkor och regler för företaget 

I. Allmänna bestämmelser

1. Reglerna för TheMailbags.com onlinebutik (hädanefter ”Butiken”) (hädanefter ”Reglerna”) skall tillämpas på Kunder som gör beställningar i TheMailbags.com-butiken.
2. TheMailbags.com har rätt att ändra Butikens Regler. De Regler som gäller vid tidpunkten för beställningen (anges i beställningen) skall gälla för Kunder som handlar i Butiken.

3. Kunder får inte göra en beställning hos TheMailbags.com om de inte känner till Butikens Regler. Oaktat detta skall Kunder anses ha bekantat sig med och accepterat Reglerna om de bekräftar att de accepterar Reglerna innan de beställer produkter genom att klicka på ”JAG GODKÄNNER”. I de fall där Kunden delvis eller helt motsäger sig Reglerna skall Kunden inte göra en beställning elektroniskt på TheMailbags.com, annars anses Kunden vara bekant med och villkorslöst godkänna alla Butikens Regler.

 

 

4. TheMailbags.com skall undantas från allt ansvar i fall där förluster beror på att Kunderna inte har bekantat sig med Butikens Regler oavsett rekommendationer som har givits dem och deras skyldigheter, även om de har haft en sådan möjlighet.


II. Integritetspolicy

1. Om en Kund önskar få information om TheMailbags.com kan Kunden välja att få sådana meddelanden.
2. En cookie är en liten bit data som skickas från en webbplats och lagras i användarens webbläsare medan användaren surfar på den. Varje gång användaren laddar webbplatsen skickar webbläsaren kakan tillbaka till servern för att meddela användarens tidigare aktivitet. Cookies hjälper dig att fortsätta där du slutade, komma ihåg din registrerade inloggning, temaval, preferenser och låter oss föreslå innehåll som du kanske är intresserad av. Cookies tillåter oss att:
o Säkerställa konsekvent funktionalitet under ett besök,
o Säkerställa att kundvagnen fungerar korrekt,

o Påminna dig om de produkter du har gillat,

o Samla användarnas webbhistorik på vår webbplats.
För att få information om hur du raderar alla sparade cookies från din dator, läs instruktionerna för din webbläsare som finns i webbläsarens Meny, avsnittet Hjälp.
OBS: Utan cookies kan vår webbplats inte fungera korrekt.
3. Följande personuppgifter från Kunder är nödvändiga för att produktleverans skall erhållas vid beställning av produkter: förnamn; efternamn; leveransadress; telefonnummer; andra uppgifter nödvändiga för leverans. TheMailbags.com bekräftar att sådan information endast kommer att användas för produktbeställning och leveransändamål. TheMailbags.com åtar sig att inte lämna ut sådan information till tredje part, förutom TheMailbags.com-partners som tillhandahåller produktleveranstjänster och andra tjänster relaterade till orderläggning och behandling av Kunders beställningar. Alla andra undantag från utlämnande av personlig information från Kunder till tredje part skall under alla omständigheter avtalas med Kunder. I andra fall får Kundens personuppgifter endast lämnas ut till tredje part i fall som föreskrivs i rättsakter i Republiken Litauen.


4. Vid registrering och beställning av produkter i TheMailbags.com Store förbinder sig Kunden att lagra Kundens inloggningsinformation och inte avslöja den för någon. Dessutom bekräftar Kunden att Kunden är myndig och har rätt att beställa produkter från TheMailbags.com Store. I händelse av att Kunden avslöjar Kundens inloggningsinformation skall TheMailbags.com vara undantagen från allt ansvar som har samband med detta.


5. Genom att bekanta sig med reglerna bekräftar Kunderna att de är medvetna om att cookies (filer som skickas från en webbserver) kommer att placeras i deras datorer när de surfar på TheMailbags.com Store.

6. TheMailbags.com bekräftar att de försöker använda avancerad teknik för att skydda sina Kunders personuppgifter.

III. Förfarande och villkor för beställning


1. Kunder som besöker Butikens webbplats väljer produkter som de tycker om. Varukorgen skapas baserat på deras val.
2. Efter att varukorgen är skapad skall Kunder fylla i följande information, vilken är nödvändig för leverans av valda produkter: förnamn, efternamn, leveransadress, telefonnummer och ytterligare information som kan vara viktig vid leverans av de beställda produkterna. TheMailbags.com bekräftar att de uppgifter som tillhandahålls av Kunder endast kommer att användas för produktförsäljning och leveransändamål utan att det påverkar skyddskraven för personuppgifter fastställda i Republiken Litauen.


3. Kunderna måste sedan välja en av betalningsmetoderna som finns tillgängliga på TheMailbags.com Store (för mer information, se avsnitt IV i Reglerna). Kunder kan också välja leveranstid från leveranstidsalternativen som erbjuds av TheMailbags.com, vilka anges som timintervall. Kunder måste också bekräfta att de samtycker till att vara på den angivna adressen vid vald eller fastställd tid.

4. Alla uppgifter som tillhandahålls av Kunder genereras i det sista fönstret. Innan uppgifterna bekräftas skall Kunderna se till att uppgifterna är korrekta och motsvarar deras önskemål. Kunder kan korrigera felaktiga uppgifter innan de skickar beställningen till TheMailbags.com. Kunder kan också korrigera de personuppgifter som krävs för leverans av produkter efter att ha gjort en beställning. Kunderna kommer inte att kunna bekräfta en beställning förrän de anger att de känner till och godkänner Reglerna för TheMailbags.com Store. I händelse av att en Kund inte är bekant med Butikens Regler innan val av produkter, ska Kunden åtgärda detta innan Kunden bekräftar beställningen och uppgifterna i den.

 


5. Efter att Kunden har bekräftat ordern skickas den till TheMailbags.com. En order skall anses lagd från det ögonblick TheMailbags.com tar emot den. Dessutom skall det anses att Kunden och TheMailbags.com har ingått ett avtal. Ett sådant avtal skall dock anses vara verkställbart endast från den tidpunkt som TheMailbags.com får en bekräftelse på betalning för de levererade produkterna från den bank som Kunden valt.


6. Efter att Kunden har lagt sin order skickar TheMailbags.com automatiskt ett e-postmeddelande till Kunden med angivande av de beställda produkterna och uppgifter som tillhandahålls av Kunden.

7. Efter att Themailbags.com har fått ett meddelande från banken att Kunden har gjort en betalningsorder för att köpa produkter från Butiken kommer Kunden att få ett meddelande till den angivna e-postadressen. Tidpunkten för mottagandet av meddelandet från banken skall anses vara tidpunkten för början på genomförandet av avtalet mellan Kunden och TheMailbags.com.

8. Kundens beställning skall lagras i databasen hos TheMailbags.com i enlighet med kraven för lagringstiden för sådana uppgifter som anges i den gällande lagstiftningen i Republiken Litauen.


9. I vilket fall som helst skall Kunden vid beställning anses vara bekant med och villkorslöst godkänna alla Regler i Butiken samt alla andra villkor som anges i beställningen.

10. Avtalet skall ingås och genomföras på det litauiska eller engelska språket.


IV. Garanti och produktpriser

1. Egenskaperna för varje produkt specificeras bredvid varje produkt i Butiken.
2. TheMailbags.com anger och Kunden bekräftar att Kunden är medveten om att färgen, formen eller andra parametrar för produkterna som erbjuds i Butiken kanske inte motsvarar produktens faktiska storlek, form och färg på grund av den använda skärmens specifika funktioner.


3. Kunden samtycker till att Kunden genom att göra en beställning i butiken på elektronisk väg betalar det pris som anges i beställningen.

4. Priserna i Butiken och beställningen anges i euro inklusive moms.
5. TheMailbags.com säljer produkter som uppfyller villkoren som anges i beställningen. I händelse av att produkter som levereras till Kunden inte uppfyller vissa krav som anges i beställningen, samtycker Kunden till att omedelbart meddela TheMailbags.com per telefon och den senare åtar sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att eliminera befintliga brister där sådana brister har uppstått genom fel på TheMailbags.com eller tredje part som agerar i dess namn. Om TheMailbags.com misslyckas med att eliminera bristerna inom en rimlig tidsfrist som överenskommits med Kunden, skall Kunden ha rätt att försvara Kundens rättigheter i enlighet med förfarandet i civillagen för Republiken Litauen.

 


6. Skyldigheter hos TheMailbags.com avseende produkter:

6.1. Om en viss hållbarhetstid har fastställts för specifika produkter, åtar sig TheMailbags.com att sälja sådana produkter till Kunden så att Kunden ges en verklig möjlighet att använda produkterna innan hållbarhetstiden går ut.

6.2. TheMailbags.com åtar sig att leverera produkter av lämplig kvalitet och som uppfyller kraven som anges i beställningen.

6.3. TheMailbags.com förbinder sig att ge Kunden den mängd produkter som anges i beställningen. TheMailbags.com är inte ansvarigt i de fall där mängden levererade produkter inte är korrekt på grund av felaktiga uppgifter som tillhandahållits av Kunden i den beställning som gjorts hos TheMailbags.com.
6.4. TheMailbags.com skall under alla omständigheter presentera för Kunden ett sortiment av produkter som uppfyller de kriterier som anges i beställningen.

6.5. I de fall där en viss uppsättning artiklar anges i en beställning åtar sig TheMailbags.com att tillhandahålla alla artiklar som ingår i uppsättningen artiklar.
6.6. Produkter ska levereras förpackade med tanke på deras karaktär för att säkerställa att produkterna är lämpliga för deras avsedda användning.


V. Betalningsförfarande och tidsfrister

1. Kunden skall betala för de beställda produkterna enligt någon av metoderna som anges i TheMailbags.com Store: genom att använda banklänk, e-bank eller kontant (till kuriren vid leverans).
2. Om Kunden väljer betalningsmetod online förbinder sig Kunden att betala för de beställda produkterna omedelbart, annars förlorar Kunden rätten att göra reklamationer gällande brott mot leveransvillkoren, då förberedelse av en leverans av produkter enligt Kundens beställning startar först efter att TheMailbags.com har tagit emot betalningen för produkterna.

3. Om Kunden väljer att betala för produkter kontant till kuriren vid leverans av produkterna, skall de beställda produkterna skickas till Kunden först efter att Kunden kontaktats och det är försäkrat att beställningen är äkta och leveransadresserna är korrekta.


VI. Retur av produkter

1. Kunder skall kunna byta ut produkter som levererats till dem mot andra liknande produkter med olika mått, form, färg, design eller komposition eller att returnera produkter som de inte tycker om.


2. Kunder kan åberopa en sådan rättighet inom 14 dagar efter det att produkterna levererats till dem (räknas från den tidpunkt som Kunder eller andra personer som auktoriserats av dem undertecknar orderkvitton). En sådan kundrätt är förknippad med Kundernas missnöje med mått, form, färg eller design på en produkt eller en uppsättning produkter.

 

3. Produkter skall bytas ut och returneras endast om de ersatta eller returnerade produkterna uppfyller följande krav:
(a) de har inte använts,
(b) de har inte skadats,
c) produkternas konsumtionsegenskaper har bibehållits.
(d) de har inte tappat sitt säljbara utseende.
Ändringar i förpackningen som är nödvändiga för att inspektera en produkt skall inte betraktas som väsentlig skada eller förlust av det säljbara utseendet. Under alla omständigheter skall produkter returneras i originalförpackningen, inklusive TheMailbags.com-förseglingen som inte skall tas bort från produkterna.
När produkter returneras skall Kunder i vilket fall som helst visa förvärvsdokumenten för produkter för TheMailbags.com.

4. Produkter skall bytas ut eller returneras efter att Kunden har fyllt i formuläret på TheMailbags.com webbplats, angivande de produkter som returnerats eller ersatts och anledningen till retur eller utbyte.

5. I händelse av utbyte av produkter som resulterar i en prisskillnad skall Kunden betala TheMailbags.com en sådan prisskillnad. Prisskillnaden skall betalas genom en banköverföring till ett angivet bankkonto på TheMailbags.com.

6. I händelse av att TheMailbags.com inte har produkter som är lämpliga för utbyte, skall det betalade beloppet, exklusive leveranskostnader, återföras till Kunden.
7. Produkter får endast bytas ut eller returneras om de uppfyller kraven i punkt 3 i detta avsnitt av Reglerna. Det betalade beloppet skall returneras inom 14 dagar efter undertecknandet av returblanketten. Belopp som betalats för leverans av produkter returneras inte till Kunden.

8. Vid specialerbjudanden och realisation gäller särskilda villkor för retur av produkter som skall följas.

VII. Leverans av produkter

1. TheMailbags.com åtar sig att leverera produkter till Kunden inom 1–3 arbetsdagar från det att en bekräftelse på genomförandet av beställningen har skickats till Kunden. Denna tidsgräns gäller inte i fall där det inte finns några efterfrågade produkter i TheMailbags.com-lagret och Kunden informeras om avsaknaden av de beställda produkterna. Kunden samtycker också till att leveransen av produkter i undantagsfall kan försenas på grund av oförutsedda omständigheter. I ett sådant fall åtar sig TheMailbags.com att kontakta Kunden omedelbart och komma överens om leveransfrågor.

 

2. Vid beställning av produkter åtar sig Kunden att ange platsen för leveransen av produkterna, välja leveranstid (anges som ett tidsintervall) och den person som kommer att ta emot produkterna.

3. Kunden förbinder sig att ta emot produkterna. I händelse av att Kunden inte kan ta emot de produkter som levererats till den angivna adressen och enligt andra uppgifter som tillhandahålls av Kunden, har Kunden ingen rätt att göra reklamationer till TheMailbags.com om leveransen av produkterna sker till fel person.

4. Produkter som beställts i TheMailbags.com onlinebutik skall levereras av en auktoriserad budtjänst, DPD (hädanefter "DPD"). Produkter skall levereras vid en tid som avtalats med Kunden. Kunden skall välja leveranstid vid beställning. Leveranstiden skall också anges i orderbekräftelsen som skickas till Kunden.

5. Om DPD inte kan leverera produkterna på grund av Kundens fel eller på grund av omständigheter som kontrolleras av Kunden, ska DPD dessutom komma överens om en ny leveranstid som passar Kunden. Produkterna skall levereras om högst två gånger. Om Kunden inte tar emot produkterna under den första leveransen har Kunden rätt att ta emot produkterna på en plats som överenskommits med DPD. Om Kunden inte accepterar produkterna tre gånger ska produkterna returneras till TheMailbags.com och Kunden har inte rätt att göra några klagomål om att produkterna inte levererats i tid. Dessutom skall TheMailbags.com under alla omständigheter undantas från ansvar för brott mot leveransvillkoren om produkterna inte levereras till Kunden eller levereras vid fel tidpunkt på grund av Kundens fel eller på grund av omständigheter som kontrolleras av Kunden.

 

 

6. Kunden skall omedelbart informera TheMailbags.com via e-post:
(a) om en försändelse inte levereras vid ett angivet tidsintervall eller kuriren är försenad mer än 15 minuter från slutet av tidsintervallet,
(b) om inget svar på en förfrågan mottas inom fyra arbetstimmar efter att ha sökt kurirtjänsten på en angiven e-postadress eller om inget svar ges efter att ha ringt ett angivet telefonnummer
(c) om kuriren uppför sig respektlöst under leveransen av produkter eller ser orolig ut;
(d) under alla omständigheter omedelbart meddela TheMailbags.com om leveransen levereras i skadad, skrynklig eller på annat sätt skadad förpackning; även i de fall där sändningen innehåller andra produkter än de som beställts eller kvantiteten av sådana produkter är fel, om uppsättningen produkter är ofullständig, produkterna är av olämplig storlek eller mått.

 

7. I alla fall där kurirerna levererar produkter till Kunden i skrynklig, våt eller på annat sätt skadad förpackning, skall Kunden ange detta i bekräftelsen på leveransleveransen som presenteras av kuriren (skriv kommentarer) eller upprätta ett separat meddelande om sådana fel. Kunden skall göra detta i kurirens närvaro. I händelse av misslyckande med att utföra sådana åtgärder skall TheMailbags.com undantas från ansvar gentemot Kunden för skadade produkter, förutsatt att sådan skada har uppstått på skadad förpackning som inte anges av Kunden i bekräftelsen på leverans.

 


8. Om Kunden efter att ha accepterat produkterna märker att leveransen innehåller en olämplig uppsättning produkter eller att de levererade produkterna har en olämplig storlek, färg eller andra parametrar, skall Kunden omedelbart meddela TheMailbags.com om detta.


VIII. Andra bestämmelser

1. Alla meddelanden till TheMailbags.com ska skickas via e-post till sales@themailbags.com eller per telefon på +37068552692.
2. Avtalet skall ingås, genomföras och all kommunikation mellan Kunden och TheMailbags.com skall ske på det officiella språket.

3. När avtalet ingås, har Kunden rätt att säga upp avtalet inom sju dagar utan ytterligare villkor och skyldighet att ange skälen till sådant återkallande. Denna tidsgräns börjar från den tidpunkt som produkterna överförs till Kunden enligt avtalet (beställningen).


4. Kunden får använda en sådan möjlighet endast om artikeln (produkten) inte har skadats eller artikelns utseende inte har förändrats väsentligt och artikeln inte har använts (ändringar i förpackningen i den utsträckning som krävs för att inspektera artikeln får inte betraktas som väsentliga förändringar).

5. TheMailbags.com förbinder sig att vidta nödvändiga åtgärder för att återställa de omständigheter som fanns före avtalets ingående inom 14 dagar från mottagandet av Kundens meddelande om att återkalla avtalet.