MILJÖVÄNLIGT

 
 

Bli en del av den gröna rörelsen!

Våra påsar är gjorda av återvunnen polyeten och verifierade av antingen I´m green eller The Blue Angel – vi erbjuder förnybara resurser som bidrar väsentligt till att minska mängden utsläpp av växthusgaser genom hela kedjan. Grön polyetylen är ett hållbart alternativ i motsats till polyetylen, ett termoplastiskt harts som i stor utsträckning används som förpackning i konsumentvaruindustrin såsom mat och dryck, rengörings- och hygienprodukter, leksaker etc. I slutet av sin livslängd kan grön polyetylen återvinnas i samma kedjor som redan utvecklats för konventionell polyetylen eller organisk återvinning.

 
Länkar till I´m green och The Blue Angel: