Warunki korzystania

 
 

Regulamin firmy

 

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin sklepu internetowego TheMailbags.com (dalej „Sklep”) (dalej „Regulamin”) dotyczy klientów składających zamówienia w sklepie TheMailbags.com.
2. TheMailbags.com zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sklepu. W przypadku Klientów dokonujących zakupów w Sklepie obowiązują zasady obowiązujące w momencie złożenia zamówienia (podane w zamówieniu).
3. Klienci nie powinni składać zamówienia w TheMailbags.com, jeśli nie zapoznali się z Regulaminem Sklepu. W każdym przypadku uważa się, że Klienci zapoznali się z Regulaminem i akceptują go, jeśli potwierdzą akceptację Regulaminu przed złożeniem zamówienia, klikając „ZGADZAM SIĘ”. W przypadku, gdy Klient częściowo lub całkowicie nie zgadza się ze wszystkimi lub pewną częścią Regulaminu, Klient nie będzie składał zamówienia drogą elektroniczną na TheMailbags.com, w przeciwnym razie uważa się, że Klient zapoznał się i bezwarunkowo zgadza się z całością Regulaminu Sklep.
4. TheMailbags.com jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w przypadkach, gdy szkody wynikają z nie zapoznania się przez Klientów z Regulaminem Sklepu bez względu na przekazane im zalecenia i ciążące na nich obowiązki, chociaż mieli taką możliwość.


II. Polityka prywatności

1. Jeśli Klient chce otrzymywać powiadomienia z TheMailbags.com, może zdecydować się na otrzymywanie takich powiadomień.
2. Plik cookie - to niewielki plik danych wysyłanych ze strony internetowej i przechowywanych w przeglądarce internetowej użytkownika, gdy użytkownik ją przegląda. Za każdym razem, gdy użytkownik ładuje witrynę, przeglądarka przesyła plik cookie z powrotem do serwera, aby powiadomić o poprzedniej aktywności użytkownika. Pliki cookie pomagają wznowić od miejsca, w którym skończyłeś, zapamiętać zarejestrowany login, wybór motywu, preferencje i pozwalają nam zasugerować treści, które mogą Cię zainteresować. Pliki cookie umożliwiają nam:
o zapewnienie spójnej funkcjonalności podczas całej wizyty na naszej stronie,
o zapewnienie właściwej funkcjonalności koszyka,
o przypomnienie o produktach, które Ci się podobały,
o gromadzenie historii przeglądania użytkowników na naszej stronie internetowej.
Aby uzyskać informacje na temat usunięcia wszystkich zapisanych plików cookie z komputera, przeczytaj instrukcje przeglądarki, które można znaleźć w menu przeglądarki, w sekcji Pomoc.
Uwaga: bez plików cookie nasza strona internetowa nie będzie działać poprawnie.
3. Przy zamawianiu produktów podawane są następujące dane osobowe Klientów niezbędne do dostawy produktów: imię; nazwisko; adres, na który produkty będą dostarczane; numer telefonu; inne dane niezbędne do dostawy. TheMailbags.com potwierdza, że dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu zamówienia i dostawy produktów. TheMailbags.com zobowiązuje się nie ujawniać takich informacji osobom trzecim, z wyjątkiem partnerów TheMailbags.com świadczących usługi dostawy produktów i innych usług związanych ze składaniem lub realizacją zamówień Klientów. Wszelkie inne wyjątki od ujawniania danych osobowych Klientów osobom trzecim są w każdym przypadku uzgadniane z Klientami. We wszystkich innych przypadkach dane osobowe Klientów mogą zostać ujawnione podmiotom trzecim tylko w przypadkach przewidzianych w aktach prawnych Republiki Litewskiej.
4. Rejestrując się w Sklepie TheMailbags.com i zamawiając produkty, Klient zobowiązuje się do przechowywania danych logowania Klienta i nieujawniania ich nikomu. Ponadto Klient potwierdza, że jest pełnoletni i ma prawo zamawiać produkty w Sklepie TheMailbags.com. W przypadku ujawnienia przez Klienta danych logowania Klienta, jest on zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tym związanej.
5. Zapoznając się z Regulaminem, Klienci potwierdzają, że są świadomi, iż podczas przeglądania Sklepu TheMailbags.com na ich komputerach będą umieszczane pliki cookies (pliki wysyłane z serwera WWW).
6. TheMailbags.com potwierdza, że stara się wykorzystywać zaawansowaną technologię do ochrony danych osobowych Klientów.

III. Procedura i warunki składania zamówienia

1. Klienci odwiedzający stronę Sklepu wybierają produkty, które im odpowiadają. Koszyk jest tworzony na podstawie ich wyboru.
2. Po utworzeniu koszyka, Klienci wpisują następujące dane niezbędne do dostawy wybranych produktów: imię, nazwisko, adres, na który produkty będą dostarczane, telefon oraz dodatkowe informacje, które mogą być istotne przy dostawie zamówionych produktów. TheMailbags.com potwierdza, że dane podane przez Klientów będą wykorzystywane wyłącznie w celu sprzedaży i dostawy produktów, bez uszczerbku dla wymogów ochrony danych osobowych określonych w aktach prawnych Republiki Litewskiej.
3. Następnie Klienci muszą wybrać jedną z metod płatności dostępnych w Sklepie TheMailbags.com (więcej informacji w sekcji IV Regulaminu). Klienci mogą również wybrać czas dostawy z opcji czasu dostawy oferowanych przez TheMailbags.com, które są wskazane w odstępach godzinowych. Klienci muszą również potwierdzić, że wyrażają zgodę na stawienie się pod wskazanym adresem w wybranym lub ustalonym terminie.
4. Wszystkie dane podane przez Klientów generowane są w ostatnim oknie. Przed potwierdzeniem danych, Klienci upewniają się, że są one prawidłowe i zgodne z ich życzeniami. Klienci mogą poprawić błędne dane przed wysłaniem zamówienia do TheMailbags.com. Klienci mogą również poprawić dane osobowe niezbędne do dostawy produktów po złożeniu zamówienia. Klienci nie mogą potwierdzić zamówienia do momentu wskazania przez nich zapoznania się i akceptacji Regulaminu Sklepu TheMailbags.com. W przypadku, gdy Klient nie zapoznał się z Regulaminem Sklepu przed wyborem produktów, powinien uczynić to przed potwierdzeniem zamówienia i podanych w nim danych.
5. Po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta zostaje ono przesłane na TheMailbags.com. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą jego otrzymania przez TheMailbags.com. Ponadto uważa się, że Klient i TheMailbags.com zawarli umowę. Jednakże taką umowę uważa się za wykonalną dopiero z chwilą otrzymania przez TheMailbags.com potwierdzenia zapłaty za dostarczone produkty z banku wybranego przez Klienta.
6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, TheMailbags.com automatycznie wyśle do Klienta wiadomość e-mail ze wskazaniem zamówionych produktów oraz danych podanych przez Klienta.
7. Po otrzymaniu przez TheMailbags.com powiadomienia z banku, że Klient złożył polecenie zapłaty za zakup produktów w Sklepie, Klient otrzyma powiadomienie na wskazany adres e-mail. Moment otrzymania zawiadomienia z banku uważa się moment rozpoczęcia wykonywania umowy pomiędzy Klientem a TheMailbags.com.
8. Zamówienie Klienta będzie przechowywane w bazie TheMailbags.com zgodnie z wymogami dotyczącymi okresu przechowywania tych danych określonymi w obowiązujących przepisach prawa Republiki Litewskiej.
9. W każdym przypadku, gdy Klient składa zamówienie, uważa się, że zapoznał się i bezwarunkowo zgadza się z całym Regulaminem Sklepu oraz wszystkimi innymi warunkami określonymi w zamówieniu.
10. Umowa zostanie zawarta i wykonana w języku litewskim lub angielskim.

 


IV. Gwarancja i ceny produktów

1. Właściwości każdego produktu podane są przy każdym produkcie w Sklepie.
2. TheMailbags.com oświadcza, a Klient potwierdza, że jest świadomy, iż kolor, kształt lub inne parametry produktów oferowanych w Sklepie mogą nie odpowiadać rzeczywistemu rozmiarowi, kształtowi i kolorowi produktów ze względu na specyfikę używanego monitora.
3. Klient wyraża zgodę na to, że składając zamówienie w Sklepie drogą elektroniczną zobowiązuje się do zapłaty ceny wskazanej w zamówieniu.
4. Ceny w Sklepie i zamówieniu podane są w euro łącznie z podatkiem VAT.
5. TheMailbags.com prowadzi sprzedaż produktów spełniających warunki określone w zamówieniu. W przypadku, gdy produkty przekazane Klientowi nie spełniają określonych w zamówieniu wymagań, Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić TheMailbags.com telefonicznie, a ten zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyeliminowania istniejących braków w przypadku ich wystąpienia z winy TheMailbags.com lub osób trzecich działających w jej imieniu. Jeżeli TheMailbags.com nie usunie braków w rozsądnym terminie uzgodnionym z Klientem, Klient ma prawo do obrony praw Klienta zgodnie z procedurą określoną w Kodeksie Cywilnym Republiki Litewskiej.

 

6. Obowiązki TheMailbags.com w odniesieniu do produktów:

6.1. W przypadku ustalenia określonego okresu trwałości dla określonych produktów, TheMailbags.com zobowiązuje się do sprzedaży takich produktów Klientowi tak aby Klient miał realną możliwość wykorzystania produktów przed upływem terminu przydatności trwałości.
6.2. TheMailbags.com zobowiązuje się do przekazywania produktów o odpowiedniej jakości i spełniających wymagania określone w zamówieniu.
6.3. TheMailbags.com zobowiązuje się do przedstawienia Klientowi ilości produktów wskazanej w zamówieniu. TheMailbags.com nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach, gdy ilość przesłanych produktów nie jest właściwa z powodu błędnych danych podanych przez Klienta w zamówieniu złożonym w TheMailbags.com.
6.4. TheMailbags.com w każdym przypadku przedstawi Klientowi asortyment spełniający kryteria określone w zamówieniu.
6.5. W przypadku wskazania określonego zestawu pozycji w zamówieniu TheMailbags.com zobowiązuje się dostarczyć wszystkie elementy zawarte w zestawie.
6.6. Produkty będą dostarczane w opakowaniach uwzględniających ich charakter w celu zapewnienia, że są odpowiednie do zamierzonego zastosowania.

V. Procedura i termin płatności

1. Klient płaci za zamówione produkty w jeden ze sposobów wskazanych w Sklepie TheMailbags.com: korzystając z bankowości elektronicznej lub gotówką (kurierowi przy odbiorze).
2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności online, Klient zobowiązuje się do zapłaty za zamówione produkty niezwłocznie pod rygorem utraty prawa do reklamacji z tytułu naruszenia warunków dostawy, gdyż przygotowanie przesyłki towaru zgodnie z zamówieniem Klienta rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu przez TheMailbags.com zapłaty za produkty.
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką kurierowi przy odbiorze towaru, zamówione produkty zostaną wysłane do Klienta dopiero po skontaktowaniu się z Klientem i upewnieniu się, że zamówienie jest autentyczne, a adresy dostawy prawidłowe.

VI. Zwrot produktów


1. Klient będzie mógł zastąpić zakupione produkty innymi podobnymi produktami o innych wymiarach, kształcie, kolorze, wzorze lub składzie lub zwrócić produkty, które nie spełniają ich oczekiwań.
2. Klient może skorzystać z tego prawa w terminie 14 dni od momentu otrzymania produktów (licząc od momentu podpisania przez Klienta lub innej upoważnione przez niego osoby karty zamówienia). Klient może zwrócić produkt lub kilka produktów, gdy nie spełniają jego wymagań pod względem wymiarów, kształtu, koloru lub konstrukcji.
3 Produkty zostaną wymienione i zwrócone tylko wtedy, gdy wymieniane lub zwracane produkty spełniają następujące wymagania:
a) nie były używane;
b) nie zostały uszkodzone;
c) zachowano właściwości konsumpcyjne produktów;
d) nie utraciły swojego wyglądu handlowego.
Zmiana opakowania niezbędna do sprawdzenia produktu nie jest uważana za istotne uszkodzenie lub utratę wyglądu handlowego. W każdym przypadku produkty powinny być zwrócone oryginalnym opakowaniu, łącznie z pieczęcią TheMailbags.com, której nie należy usuwać z produktów.
Zwracając produkty, Klienci w każdym przypadku przedstawią TheMailbags.com dokumenty zakupu produktu.
4. Wymiana lub zwrot towaru następuje po wypełnieniu przez Klienta formularza na stronie TheMailbags.com, wskazującego zwracane lub wymienione produkty oraz powód zwrotu lub wymiany.
5. W przypadku gdy wymiana produktów spowoduje wzrost ceny, Klient jest zobowiązany zapłacić TheMailbags.com taką różnicę w cenie. Różnica w cenie zostanie zapłacona przelewem na wskazany rachunek bankowy TheMailbags.com.
6. W przypadku, gdy TheMailbags.com nie posiada produktów nadających się do wymiany, zapłacona kwota, z wyłączeniem kosztów dostawy, zostanie zwrócona Klientowi.
7. Produkty mogą zostać wymienione lub zwrócone tylko wtedy, gdy spełniają wymagania określone w paragrafie 3 niniejszego Regulaminu. Wpłacona kwota zostanie zwrócona w terminie 14 dni od podpisania formularza zwrotu. Kwoty zapłacone za dostawę produktów nie podlegają zwrotowi Klientowi.
8. W przypadku ofert specjalnych i wyprzedaży obowiązują specjalne warunki zwrotu produktów i należy się do nich stosować.

VII. Dostawa produktów

1. TheMailbags.com zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi produktów w terminie 1–3 dni roboczych od momentu przesłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Termin ten nie obowiązuje w przypadku, gdy w magazynie TheMailbags.com nie ma zamówionych produktów, a Klient został o tym poinformowany. Klient zgadza się również, że w wyjątkowych przypadkach dostawa produktów może zostać opóźniona z powodu nieprzewidzianych okoliczności. W takim przypadku TheMailbags.com zobowiązuje się do niezwłocznego kontaktu z Klientem i uzgodnienia kwestii dostawy.
2. Zamawiając produkty, Klient zobowiązuje się do wskazania miejsca dostawy zamówionego towaru, wyboru czasu dostawy (wskazanego jako przedział czasowy) oraz osoby, która przyjmie towar/przesyłkę .
3. Klient zobowiązuje się do odbioru towaru. W przypadku, gdy Klient nie może odebrać produktów dostarczonych pod wskazany adres i na podstawie innych danych podanych przez Klienta, Klientowi nie przysługuje prawo do składania reklamacji do TheMailbags.com co do dostarczenia towaru do niewłaściwej osoby.
4. Produkty zamówione w sklepie internetowym TheMailbags.com dostarcza autoryzowana firma kurierska DPD (dalej „DPD”). Produkty dostarczane są w terminie uzgodnionym z Klientem. Klient wybiera czas dostawy podczas składania zamówienia. Czas dostawy wskazany jest również w potwierdzeniu zamówienia przesłanym do Klienta.
5. Jeżeli DPD nie jest w stanie dostarczyć produktów z winy Zamawiającego lub z powodu okoliczności przez niego zależnych, DPD dodatkowo uzgodni nowy, dogodny dla Klienta termin dostawy. Ponowna próba dostarczenia może mieć miejsce nie więcej niż dwa razy. Jeżeli Klient nie odbierze towaru przy pierwszej dostawie, ma prawo odebrać towar w miejscu uzgodnionym z DPD. Jeżeli Klient trzykrotnie nie odbierze produktów, zostaną one zwrócone do TheMailbags.com, a Klientowi nie przysługuje prawo do reklamacji z tytułu niedostarczenia produktów w terminie. Ponadto TheMailbags.com jest w każdym przypadku zwolnione z odpowiedzialności za naruszenie warunków dostawy, jeśli produkty nie zostaną dostarczone do Klienta lub zostaną dostarczone w niewłaściwym czasie z winy Klienta lub z powodu okoliczności zależnych od Klienta
6. Klient niezwłocznie poinformuje TheMailbags.com pocztą elektroniczną:
a) jeżeli przesyłka nie zostanie dostarczona we wskazanym przedziale czasowym lub kurier spóźni się o więcej niż 15 minut od końca przedziału czasowego;
b) jeśli klient nie uzyska odpowiedzi od firmy kurierskiej na wskazany adres email lub numer telefonu w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia zapytania w sprawie dostawy
(c) jeśli kurier zachowuje się lekceważąco podczas dostawy produktów lub wygląda niechlujnie;
(d) w każdym przypadku niezwłocznie powiadomi TheMailbags.com, jeśli przesyłka zostanie dostarczona w uszkodzonym, pogniecionym opakowaniu; również w przypadku, gdy przesyłka zawiera produkty inne niż zamówione lub ilość tych produktów jest nieprawidłowa, zestaw produktów jest niekompletny, produkty mają niewłaściwy rozmiar lub wymiary.
7. W każdym przypadku, gdy kurierzy dostarczają Klientowi produkty w zgniecionym, zamoczonym lub w inny sposób uszkodzonym zewnętrznie opakowaniu, Klient powinien zaznaczyć to w potwierdzeniu doręczenia przesyłki przedstawionym przez kuriera (wpisać uwagi) lub sporządzić osobne zawiadomienie o takich wady. Klient uczyni to w obecności kuriera. W przypadku zaniechania takich działań TheMailbags.com jest zwolniony od odpowiedzialności wobec Klienta za uszkodzone produkty, o ile uszkodzenie to wynika z uszkodzenia opakowania niewskazanego przez Klienta w potwierdzeniu doręczenia przesyłki.
8. W przypadku, gdy po odebraniu produktów Klient zauważy, że przesyłka zawiera niewłaściwy zestaw produktów lub dostarczone produkty mają nieodpowiedni rozmiar, kolor lub inne parametry, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym TheMailbags.com.

VIII. Inna klauzule

1. 1. Wszelkie powiadomienia do TheMailbags.com należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres sales@themailbags.com lub telefonicznie pod numerem +37068552692.
2. Umowa zostanie zawarta, wykonana, a wszelka komunikacja pomiędzy Klientem a TheMailbags.com będzie prowadzona w języku urzędowym.
3. Po zawarciu umowy Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni bez dodatkowych warunków i obowiązku podania przyczyn odstąpienia. Termin ten liczy się od momentu przekazania towaru Klientowi w ramach umowy (zamówienia).
4. Klient może skorzystać z takiej możliwości tylko wtedy, gdy rzecz (produkt) nie uległ uszkodzeniu lub wygląd rzeczy nie uległ istotnej zmianie i rzecz nie była używana (zmiany w opakowaniu w zakresie niezbędnym do sprawdzenia rzeczy nie uważa się za istotne zmiany).
5. TheMailbags.com zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych działań w celu przywrócenia stanu sprzed zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.