Przyjazne dla środowiska

 
 

Dołącz do naszego zielonego ruchu!
Nasze torby są wykonane z przetworzonego polietylenu i sprawdzone przez I’m green i The Blue Angel - oferujemy odnawialne zasoby, które w znacznym stopniu przyczyniają się do zmniejszenia poziomu emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu gospodarczym. Zielony polietylen jest zrównoważoną opcją w przeciwieństwie do polietylenu z granulatu termoplastycznego, powszechnie używanego do pakowania w przemyśle dóbr konsumpcyjnych, takich jak żywność i napoje, środki czystości i higieny osobistej, zabawki itp.
Po zakończeniu użytkowania zielony polietylen można poddać recyklingowi w tych samych procesach, które zostały już opracowane dla konwencjonalnego polietylenu lub odzysku organicznego.