Lietošanas noteikumi

 
Uzņēmuma noteikumi un nosacījumi (LV)
 
I. Vispārējie noteikumi
 
1.     TheMailbags.com internetveikala (tālāk tekstā „Veikals”) noteikumi (tālāk tekstā „Noteikumi”) attiecas uz klientiem, kuri iepērkas internetveikalā TheMailbags.com.
2.     TheMailbags.com patur tiesības mainīt veikala noteikumus. Uz Klientiem, kuri iepērkas veikalā, attiecas noteikumi, kas piemērojami pasūtījuma veikšanas brīdī (norādīti pasūtījumā).
3.     Klienti nedrīkst veikt pasūtījumu veikalā TheMailbags.com, ja viņi nav iepazinušies ar veikala noteikumiem. Jebkurā gadījumā tiek uzskatīts, ka klienti ir iepazinušies ar noteikumiem un piekrīt tiem, ja viņi pirms produktu pasūtīšanas apstiprina savu piekrišanu noteikumiem, uzklikšķinot uz „PIEKRĪTU”. Ja Klients daļēji vai pilnībā nepiekrīt veikala noteikumiem vai kādai to daļai, Klients nevar elektroniski veikt pasūtījumu vietnē TheMailbags.com, pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar visiem noteikumiem un piekrīt tiem bez nosacījumiem.
4.     TheMailbags.com tiek atbrīvoti no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Klienti nav iepazinušies ar Veikala noteikumiem, neskatoties uz viņiem sniegtajiem ieteikumiem un viņu pienākumiem, lai gan viņiem šāda iespēja tika sniegta.
 
 
 
II. Privātuma politika
 
1.     Ja Klients vēlas saņemt no TheMailbags.com informatīvus paziņojumus, Klients var norādīt, ka vēlas saņemt šādus paziņojumus.
2.     Sīkdatne ir neliels datu kopums, kas tiek nosūtīts no vietnes un saglabāts lietotāja tīmekļa pārlūkprogrammā, kamēr lietotājs to pārlūko. Katru reizi, kad lietotājs ielādē vietni, pārlūks nosūta sīkdatni atpakaļ serverim, lai informētu par lietotāja iepriekš veiktajām darbībām. Sīkdatnes palīdz jums atsākt darbu no vietas, kur to pārtraucāt, atcerēties reģistrēto pieteikšanās vārdu, motīvu izvēli, preferences, kā arī ļaut mums ieteikt jūs interesējošo saturu. Sīkdatnes ļauj mums:
o            Nodrošināt nemainīgu funkcionalitāti visā apmeklējuma laikā,
o            Nodrošināt pareizu iepirkumu groza funkcionalitāti,
o           Atgādināt jums par produktiem, kas jums patika,
o            Apkopot mūsu vietnes pārlūkošanas vēsturi.
Lai iegūtu informāciju par visu saglabāto sīkdatņu izdzēšanu no datora, izlasiet pārlūkprogrammas instrukcijas, kas atrodamas pārlūkprogrammas izvēlnes sadaļā Palīdzība.
Piezīme: bez sīkdatnēm mūsu vietne nevarēs darboties pareizi.
3.     Pasūtot preces, ir jānorāda šādi Klienta personas dati, kas nepieciešami preču piegādei: vārds; uzvārds; adrese, uz kuru tiks piegādātas preces; tālruņa numurs; citi piegādei nepieciešamie dati. TheMailbags.com apliecina, ka šie dati tiks izmantoti tikai preču pasūtīšanai un piegādei. TheMailbags.com apņemas neizpaust šādu informāciju trešajām personām, izņemot TheMailbags.com partnerus, kas sniedz preču piegādes pakalpojumus un citus pakalpojumus, kas ir saistīti ar Klientu pasūtījumu veikšanu vai izpildi. Par jebkādiem citiem izņēmumiem attiecībā uz Klientu personiskās informācijas izpaušanu trešajām personām jebkurā gadījumā ir jāvienojas ar Klientiem. Jebkādos citos gadījumos Klientu personas datus trešajām personām drīkst izpaust tikai Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētajos gadījumos.
 
 
4.     Reģistrējoties veikalā TheMailbags.com un pasūtot preces, Klients apņemas saglabāt Klienta pieteikšanās informāciju un nevienam to neizpaust. Tāpat Klients apliecina, ka Klients ir pilngadīgs un viņam ir tiesības pasūtīt preces veikalā TheMailbags.com. Ja Klients izpauž savu pieteikšanās informāciju, uzņēmums tiek atbrīvots no jebkādas atbildības šajā sakarā.
 
 
5.     Iepazīstoties ar noteikumiem, Klienti apliecina savu informētību par to, ka veikala TheMailbags.com pārlūkošanas laikā viņu datoros tiks ievietotas sīkdatnes (datnes, kas nosūtītas no tīmekļa servera).
 
 
6.     TheMailbags.com apliecina, ka cenšas izmantot modernas tehnoloģijas Klientu personas datu aizsardzībai.
 
III. Pasūtījuma veikšanas procedūra un nosacījumi
 
1.     Klienti, apmeklējot veikala vietni, izvēlas sev tīkamas preces. Pamatojoties uz viņu izvēli, tiek izveidots iepirkumu grozs.
2.     Pēc iepirkumu groza noformēšanas klienti ievada šādus, izvēlēto preču piegādei nepieciešamos datus: vārds, uzvārds, adrese, uz kuru preces tiks piegādātas, tālrunis un papildu informācija, kas var būt svarīga, piegādājot pasūtītās preces. TheMailbags.com apliecina, ka Klientu sniegtie dati tiks izmantoti tikai preču pārdošanai un piegādei, nepārkāpjot Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktās personas datu aizsardzības prasības.
 
3.     Pēc tam Klientiem ir jāizvēlas viena no veikalā TheMailbags.com pieejamajām maksājuma metodēm (plašāku informāciju skatiet Noteikumu IV sadaļā). Klienti izvēlas arī piegādes laiku no TheMailbags.com piedāvātajiem piegādes laiku variantiem, kas norādīti kā stundu intervāli. Klientiem ir arī jāapliecina, ka viņi atradīsies norādītajā adresē izvēlētajā vai noteiktajā laikā.
 
4.     Visi Klientu sniegtie dati tiek ģenerēti pēdējā logā. Pirms datu apstiprināšanas Klientiem ir jāpārliecinās, ka dati ir pareizi un atbilst viņu vēlmēm. Pirms pasūtījuma nosūtīšanas veikalam TheMailbags.com klienti var izlabot kļūdainos datus. Pēc pasūtījuma veikšanas klienti var arī izlabot personas datus, kas nepieciešami preču piegādei. Klienti nevar apstiprināt pasūtījumu, kamēr nav norādījuši, ka ir iepazinušies un piekrīt veikala TheMailbags.com noteikumiem. Ja Klients pirms preču izvēles nav iepazinies ar Veikala noteikumiem, Klientam tas ir jāizdara pirms Pasūtījuma un tajā norādīto datu apstiprināšanas.
 
 
5.     Pēc tam, kad Klients ir apstiprinājis pasūtījumu, tas tiek nosūtīts uz TheMailbags.com. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu no brīža, kad TheMailbags.com to saņem. Turklāt tiek uzskatīts, ka klients un TheMailbags.com ir noslēguši līgumu. Tomēr šāds līgums tiks uzskatīts par spēkā esošu tikai no brīža, kad TheMailbags.com no Klienta bankas saņem apstiprinājumu par to, ka ir veikta samaksa par piegādātajām precēm.
 
6.     Pēc tam, kad klients ir veicis pasūtījumu, TheMailbags.com automātiski nosūta Klientam e-pastu, kurā ir norādītas pasūtītās preces un klienta sniegtie dati.
 
7.     Pēc tam, kad Themailbags.com būs saņēmis bankas paziņojumu par to, ka Klients ir noformējis maksājuma uzdevumu par preču iegādi veikalā, Klientam tiks nosūtīts paziņojums uz norādīto e-pasta adresi. Paziņojuma no bankas saņemšanas brīdis tiek uzskatīts par līguma starp Klientu un TheMailbags.com.izpildes sākuma brīdi.
8.     Klienta pasūtījums tiek uzglabāts TheMailbags.com datu bāzē saskaņā ar Lietuvas Republikas spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz šādu datu uzglabāšanas laiku.
9.     Jebkurā gadījumā, veicot pasūtījumu, tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar visiem veikala noteikumiem, kā arī visiem citiem pasūtījumā norādītajiem nosacījumiem un bez ierunām piekrīt tiem.
10. Līgums tiek noslēgts un sagatavots lietuviešu vai angļu valodā.
 
 
IV. Garantija un preču cenas
 
1. Katras preces īpašības tiek norādītas blakus katrai precei veikalā.
2. TheMailbags.com paziņo, un Klients apliecina, ka ir informēts par to, ka veikalā piedāvāto preču krāsa, forma vai citi parametri izmantotā monitora īpašo iezīmju dēļ var neatbilst preču faktiskajam izmēram, formai un krāsai.
3. Klients piekrīt tam, ka, veicot pasūtījumu veikalā, izmantojot elektroniskos līdzekļus, Klients apņemas samaksāt pasūtījumā norādīto cenu.
4. Cenas veikalā un pasūtījumā ir norādītas eiro, ar PVN.
5. TheMailbags.com pārdod preces, kas atbilst pasūtījumā norādītajiem nosacījumiem. Gadījumā, ja klientam nosūtītās preces neatbilst pasūtījumā norādītajām prasībām, Klients apņemas nekavējoties pa tālruni informēt TheMailbags.com, un tas apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu esošos trūkumus, ja šādi trūkumi radušies TheMailbags.com vai trešo personu, kas rīkojas tā vārdā, vainas dēļ. Ja TheMailbags.com neizdodas novērst trūkumus saprātīgā termiņā, par kuru panākta vienošanās ar Klientu, Klientam ir tiesības aizstāvēt savas tiesības Lietuvas Republikas Civilkodeksā noteiktajā kārtībā.
 
 
 
 
 
6. TheMailbags.com saistības attiecībā uz precēm:
 
6,1. Ja precēm ir noteikts konkrēts derīguma termiņš, TheMailbags.com apņemas pārdot šādas preces Klientam tā, lai Klientam tiktu dota reāla iespēja preces izmantot pirms derīguma termiņa beigām.
6,2. TheMailbags.com apņemas nosūtīt pienācīgas kvalitātes preces, kas atbilst pasūtījumā norādītajām prasībām.
6,3. TheMailbags.com apņemas nodrošināt Klientam pasūtījumā norādīto preču daudzumu. TheMailbags.com nav atbildīgs par gadījumiem, kad nosūtīto preču daudzums ir neatbilstošs, jo Klients TheMailbags.com veiktajā pasūtījumā norādīja nepareizus datus.
6,4. TheMailbags.com jebkurā gadījumā ir jānodrošina Klientam tāds preču sortiments, kas atbilst pasūtījumā norādītajiem kritērijiem.
6,5. Gadījumos, kad pasūtījumā ir norādīts noteikts preču komplekts, TheMailbags.com apņemas piegādāt visas komplektā esošās preces.
6,6. Preces tiek piegādātas iesaiņotas atbilstoši to raksturam, lai nodrošinātu preču piemērotību paredzētajam lietojumam.
 
 
 
 
V. Maksājumu procedūra un termiņi
 
1. Klients samaksā par pasūtītajām precēm, izmantojot kādu no veikalā TheMailbags.com norādītajām metodēm: izmantojot bankas saiti, internetbanku vai skaidrā naudā (piegādes laikā kurjeram).
2. Ja Klients izvēlas tiešsaistes maksājuma veidu, Klients apņemas nekavējoties samaksāt par pasūtītajām precēm, pretējā gadījumā Klients zaudēs tiesības iesniegt sūdzības par piegādes noteikumu neievērošanu, jo preču sagatavošana sūtīšanai saskaņā ar Klienta pasūtījumu sākas tikai pēc tam, kad TheMailbags.com ir saņēmis samaksu par precēm.
3. Ja Klients izvēlas norēķināties par precēm skaidrā naudā kurjeram preču piegādes laikā, pasūtītās preces Klientam tiek nosūtītas tikai pēc sazināšanās ar Klientu un pārliecināšanās, ka pasūtījums ir īsts un piegādes adrese ir pareiza.
 
 
 
VI. Preču atgriešana
 
1. Klients drīkst aizstāt viņam nosūtītās preces ar citām līdzīgām precēm ar atšķirīgu izmēru, formu, krāsu, dizainu vai sastāvu vai atgriezt preces, kas viņam nepatīk.
2. Šādas tiesības klients var izmantot 14 dienu laikā no preču piegādes brīža (skaitot no brīža, kad Klients vai cita viņa pilnvarota persona parakstās par saņemšanu). Šādas Klientu tiesības ir attiecināmas uz Klientu neapmierinātību ar preces vai preču komplekta izmēriem, formu, krāsu vai dizainu.
 
3. Preces var nomainīt un atgriezt tikai tad, ja nomaināmās vai atgriežamās preces atbilst šādām prasībām:
(a) tās nav tikušas lietotas;
(b) tās nav bojātas;
(c) ir saglabātas preces patēriņa īpašības;
(d) tās nav zaudējušas savu tirdzniecībai derīgo izskatu.
Iepakojuma izmaiņas, kas nepieciešamas preces pārbaudei, netiek uzskatītas par būtisku bojājumu vai pārdošanas izskatu zaudēšanu. Jebkurā gadījumā preces ir jāatgriež oriģinālajā iepakojumā, ieskaitot TheMailbags.com zīmogu, kuru nedrīkst noņemt no precēm.
Preču atgriešanas laikā Klientiem jebkurā gadījumā ir jāuzrāda uzņēmumam TheMailbags.com preces iegādi apliecinošs dokuments.
 
 
 
4. Preces tiek apmainītas vai atgrieztas pēc tam, kad Klients ir aizpildījis veidlapu TheMailbags.com vietnē, norādot atgrieztās vai apmainītās preces, kā arī atgriešanas vai nomaiņas iemeslu.
5. Ja preču apmaiņas gadījumā rodas cenu atšķirība, Klientam ir jāsamaksā TheMailbags.com šādu cenu starpība. Cenu starpība tiek samaksāta, veicot bankas pārskaitījumu uz norādīto TheMailbags.com bankas kontu.
6. Ja TheMailbags.com nav tādu preču, kas būtu piemērotas apmaiņai, samaksātā summa, izņemot piegādes izmaksas, tiek atmaksāta Klientam.
7. Preces var apmainīt vai atgriezt tikai tad, ja tās atbilst Noteikumu šīs sadaļas 3. punktā noteiktajām prasībām. Samaksātā summa ir jāatmaksā 14 dienu laikā pēc atgriešanas veidlapas parakstīšanas. Par preču piegādi samaksātās summas Klientam netiek atmaksātas.
8. Īpašo piedāvājumu un izpārdošanu laikā preču atgriešanai tiek piemēroti īpaši nosacījumi, un tie ir jāievēro.
 
 
 
 
VII. Preču piegāde
 
1. TheMailbags.com apņemas piegādāt preces Klientam 1–3 darba dienu laikā no brīža, kad Klientam tiek nosūtīts pasūtījuma izpildes apstiprinājums. Šis laika ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, kad TheMailbags.com noliktavā nav pieprasīto preču un Klients tiek informēts par pasūtīto preču neesamību. Klients piekrīt arī tam, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā TheMailbags.com apņemas nekavējoties sazināties ar Klientu un vienoties par piegādes jautājumiem.
2. Pasūtot preces, Klients apņemas norādīt preču piegādes vietu, izvēlēties piegādes laiku (norādīts kā laika intervāls) un personu, kas preces pieņems.
3. Klients apņemas pieņemt preces. Ja Klients nevar pieņemt preces, kas piegādātas uz norādīto adresi un saskaņā ar citiem Klienta sniegtajiem datiem, Klientam nav tiesību iesniegt sūdzības TheMailbags.com par preču piegādi nepareizai personai.
 
 
4. TheMailbags.com interneta veikalā pasūtītās preces piegādā pilnvarotais kurjeru dienests DPD (turpmāk „DPD”). Preces tiek piegādātas ar Klientu saskaņotajā laikā. Veicot pasūtījumu, Klients izvēlas piegādes laiku. Piegādes laiks tiek norādīts arī Klientam nosūtītajā pasūtījuma apstiprinājumā.
 
 
5. Ja DPD nevar piegādāt preces Klienta vainas dēļ vai Klienta kontrolētu apstākļu dēļ, DPD ir papildus jāvienojas par jaunu, Klientam piemērotu piegādes laiku. Preces atkārtoti piegādā ne vairāk kā divas reizes. Ja Klients pirmās piegādes laikā nepieņem preces, Klientam ir tiesības vienoties par preču nogādāšanu ar DPD saskaņotā vietā. Ja Klients trīs reizes nepieņem preces, tās tiek atgrieztas uzņēmumam TheMailbags.com, un Klientam nav tiesību iesniegt sūdzības par preču savlaicīgu nepiegādāšanu. Turklāt TheMailbags.com jebkurā gadījumā tiek atbrīvots no atbildības par piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Klientam vai tiek piegādātas nepareizā laikā Klienta vainas dēļ vai Klienta kontrolē esošu apstākļu dēļ.
 
 
 
6. Klientam ir nekavējoties jāinformē TheMailbags.com pa e-pastu:
(a) ja sūtījums netiek piegādāts norādītajā laika intervālā vai kurjers nokavē vairāk nekā 15 minūtes pēc laika intervāla beigām;
(b) ja četru darba stundu laikā pēc pieteikšanās kurjerdienestā uz norādīto e-pasta adresi netiek saņemta atbilde uz pieprasījumu vai ja pēc zvanīšanas uz norādīto tālruņa numuru netiek saņemta atbilde;
(c) ja kurjers preču piegādes laikā izturas necienīgi vai izskatās nesakopts;
(d) jebkurā gadījumā nekavējoties ir jāinformē uzņēmums TheMailbags.com, ja sūtījums tiek piegādāts saplēstā, saburzītā vai citādi bojātā iepakojumā; arī gadījumos, kad sūtījumā ir citas preces, kas netika pasūtītas, vai šādu preču daudzums ir nepareizs, preču komplekts ir nepilnīgs, precēm ir neatbilstošs izmērs vai mērījumi.
7. Jebkurā gadījumā, ja kurjeri piegādā Klientam preces saburzītā, mitrā vai citādi ārēji bojātā iepakojumā, Klients to norāda kurjera iesniegtajā sūtījuma piegādes apstiprinājumā (ieraksta komentārus) vai sastāda atsevišķu paziņojumu par šādiem defektiem. Klientam tas ir jāizdara kurjera klātbūtnē. Ja šādas darbības netiek veiktas, TheMailbags.com tiek atbrīvots no atbildības attiecībā pret Klientu par bojātām precēm, ja šādi bojājumi ir radušies bojāta iepakojuma dēļ, kuru Klients nav norādījis sūtījuma piegādes apstiprinājumā.
8. Ja pēc preču pieņemšanas Klients pamanīs, ka sūtījumā ir nepareizs preču komplekts vai piegādātajām precēm ir neatbilstošs izmērs, krāsas vai citi parametri, Klientam ir nekavējoties par to jāinformē TheMailbags.com.
 
 
 
 
IX. Citi noteikumi
 
1. Visi paziņojumi uzņēmumam TheMailbags.com ir jānosūta uz e-pastu sales@themailbags.com vai pa tālruni +37068552692.
2. Līgums tiek noslēgts, izpildīts, un visa saziņa starp Klientu un TheMailbags.com notiek valsts valodā.
3. Noslēdzot līgumu, Klientam ir tiesības septiņu dienu laikā atteikties no līguma bez jebkādiem papildu nosacījumiem un pienākuma norādīt atteikuma iemeslus. Šis termiņš sākas no brīža, kad preces tiek nodotas Klientam saskaņā ar līgumu (pasūtījumu).
 
 
 
4. Klients šādu iespēju var izmantot tikai tad, ja prece (izstrādājums) nav sabojāta vai preces izskats nav būtiski mainījies, un prece nav tikusi lietota (tādas izmaiņas iepakojumā, kas ir nepieciešamas preces pārbaudei, netiek uzskatītas par būtiskām izmaiņām).
 
5. TheMailbags.com apņemas 14 dienu laikā pēc Klienta paziņojuma saņemšanas par atteikšanos no līguma veikt nepieciešamos pasākumus, lai atjaunotu stāvokli, kas pastāvēja pirms līguma noslēgšanas.