Svetainės taisyklės

 
 
El. parduotuvės sąlygos ir taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. TheMailbags.com internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) yra taikomos Klientams, pateikiantiems užsakymus TheMailbags.com parduotuvėje.
2. TheMailbags.com turi teisę pakeisti Parduotuvės taisykles. Užsakymo pateikimo momentu (nurodytos užsakyme) taikomos Taisyklės taikomos Klientams, perkantiems Parduotuvėje.
3. Klientams draudžiama pateikti užsakymą „TheMailbags.com“, jei jie nėra susipažinę su Parduotuvės taisyklėmis. Bet kuriuo atveju laikoma, kad Klientai susipažino ir sutiko su Taisyklėmis, jei prieš užsakydami produktus patvirtina, kad sutinka su Taisyklėmis, paspausdami „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nesutinka su visomis arba tam tikra Taisyklių dalimi, Klientas elektroniniu būdu neduos užsakymo TheMailbags.com, kitaip laikoma, kad Klientas yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Taisyklių taisyklėmis. parduotuvė.
4. TheMailbags.com atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, kad Klientai nesusipažino su Parduotuvės taisyklėmis, neatsižvelgdami į jiems pateiktas rekomendacijas ir jų įsipareigojimus, nors jie turėjo tokią galimybę.

II. Privatumo politika
 
 1. Klientui pageidaujant gauti TheMailbags.com informacinius pranešimus, klientui sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.
 2. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio svetainėje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie svetainės ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas. Kito vizito svetainėje metu, jūsų naršyklė nuskaitys slapuką ir perduos informaciją atgal svetainei arba elementui. Slapukų svetainėje renkama informacija padeda atpažinti svetainės lankytoją, išsaugoti lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Slapukai TheMailbags.com svetainėje skirti:
  • Užtikrinti nuoseklų svetainės funkcionalumą;
  • Užtikrinti prekių krepšelio funkcionalumą;
  • Priminti apie patikusias prekes;
  • Rinkti puslapio lankymo statistiką.
  Norėdami ištrinti visus savo kompiuteryje išsaugotus slapukus, skaitykite naudojamos naršyklės gamintojo instrukcijas, kurias rasite naršyklės meniu spustelėję „Pagalba“.
  Pastaba: ištrynę mūsų slapukus negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų svetainės galimybėmis.
3. Užsakant produktus, pateikiami šie Klientų asmens duomenys, būtini produktams pristatyti: vardas, pavardė; pavardė; adresas, kuriuo produktai bus pristatyti; telefono numeris; kiti pristatymui reikalingi duomenys. TheMailbags.com patvirtina, kad tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. „TheMailbags.com“ įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus „TheMailbags.com“ partnerius, teikiančius produktų pristatymo paslaugas ir kitas paslaugas, susijusias su klientų užsakymų pateikimu ar vykdymu. Bet kokiomis kitomis Klientų asmeninės informacijos atskleidimo trečiosioms šalims išimtimis bet kuriuo atveju turi būti susitarta su Klientais. Bet kokiais kitais atvejais bet kokie Klientų asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
4. Registruodamasis „TheMailbags.com“ parduotuvėje ir užsakydamas produktus, Klientas įsipareigoja saugoti Kliento prisijungimo informaciją ir niekam jos neatskleisti. Be to, Klientas patvirtina, kad Klientas yra pilnametis ir turi teisę užsisakyti produktus „TheMailbags.com“ parduotuvėje. Tuo atveju, jei Klientas atskleidžia Kliento prisijungimo informaciją, atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
5. Susipažindami su Taisyklėmis, Klientai patvirtina, kad jie žino, kad naršant „TheMailbags.com“ parduotuvėje į jų kompiuterius bus dedami slapukai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
6. TheMailbags.com patvirtina, kad siekia naudoti pažangias technologijas klientų asmens duomenims apsaugoti.

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

1. Parduotuvės svetainėje apsilankę klientai išsirenka jiems patinkančius produktus. Prekių krepšelis formuojamas atsižvelgiant į jų pasirinkimą.
2. Suformavę pirkinių krepšelį, Klientai įveda šiuos duomenis, reikalingus pasirinktų produktų pristatymui: vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatytos prekės, telefonas ir papildoma informacija, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. TheMailbags.com patvirtina, kad Klientų pateikti duomenys bus naudojami tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
3. Tada klientai turi pasirinkti vieną iš „TheMailbags.com“ parduotuvėje galimų mokėjimo būdų (daugiau informacijos žr. Taisyklių IV skyriuje). Taip pat klientai gali pasirinkti pristatymo laiką iš „TheMailbags.com“ siūlomų pristatymo laiko parinkčių, kurios nurodomos kaip valandos intervalai. Klientai taip pat turi patvirtinti, kad sutinka būti nurodytu adresu pasirinktu arba nustatytu laiku.
4. Visi klientų pateikti duomenys sugeneruojami paskutiniame lange. Prieš patvirtindami duomenis, Klientai turi įsitikinti, kad duomenys yra teisingi ir atitinka jų norus. Prieš siųsdami užsakymą „TheMailbags.com“, klientai gali ištaisyti klaidingus duomenis. Pateikę užsakymą, klientai taip pat gali ištaisyti asmens duomenis, reikalingus produktams pristatyti. Klientai negalės patvirtinti užsakymo, kol parodys, kad yra susipažinę ir sutinka su „TheMailbags.com“ parduotuvės taisyklėmis. Tuo atveju, jei prieš pasirinkdamas produktus, Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės taisyklėmis, Klientas tai turi padaryti prieš patvirtindamas Kliento užsakymą ir jame pateiktus duomenis.
5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis siunčiamas „TheMailbags.com“. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai TheMailbags.com jį gauna. Laikoma, kad Klientas ir TheMailbags.com yra sudarę sutartį. Tačiau tokia sutartis bus laikoma vykdoma tik nuo to momento, kai „TheMailbags.com“ iš Kliento pasirinkto banko gaus patvirtinimą apie apmokėjimą už pristatytas prekes.
6. Klientui pateikus užsakymą, TheMailbags.com automatiškai išsiųs Klientui el. Laišką, nurodydamas užsakytus produktus ir Kliento pateiktus duomenis.
7. Kai Themailbags.com gaus banko pranešimą apie tai, kad Klientas atliko mokėjimo nurodymą pirkti prekes iš Parduotuvės, Klientui bus išsiųstas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo gavimo iš banko momentas laikomas kliento ir „TheMailbags.com“ sutarties vykdymo pradžios momentu.
8. Kliento užsakymas saugomas „TheMailbags.com“ duomenų bazėje pagal galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus tokių duomenų saugojimo laikotarpio reikalavimus.
9. Bet kuriuo atveju laikoma, kad pateikdamas užsakymą Klientas yra susipažinęs su visomis Parduotuvės taisyklėmis ir visomis kitomis užsakyme nurodytomis sąlygomis ir besąlygiškai sutinka su jomis.
10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių arba anglų kalbomis.
 
IV. Garantija ir produktų kainos

1. Kiekvieno produkto savybės nurodomos šalia kiekvieno parduotuvės produkto.
2. TheMailbags.com nurodo ir Klientas patvirtina, kad Klientas žino, kad Parduotuvėje siūlomų produktų spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti tikrojo produktų dydžio, formos ir spalvos dėl specifinių naudojamas monitorius.
3. Klientas sutinka, kad pateikdamas užsakymą Parduotuvėje elektroninėmis priemonėmis, Klientas įsipareigoja sumokėti užsakyme nurodytą kainą.
4. Parduotuvės kainos ir užsakymas nurodomi eurais su PVM.
5. TheMailbags.com parduoda produktus, atitinkančius užsakyme nurodytas sąlygas. Tuo atveju, jei Klientui perduoti produktai neatitinka tam tikrų užsakyme nurodytų reikalavimų, Klientas sutinka nedelsiant apie tai pranešti telefonu TheMailbags.com ir pastarasis įsipareigoja imtis visų būtinų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jei tokie trūkumai atsirado per TheMailbags.com ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltė. Jei TheMailbags.com nepašalina trūkumų per protingą terminą, suderintą su Klientu, Klientas turi teisę ginti Kliento teises Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka.
6. TheMailbags.com įsipareigojimai dėl produktų:
6.1. Kai tam tikriems produktams yra nustatytas tam tikras galiojimo laikas, „TheMailbags.com“ įsipareigoja parduoti tokius produktus Klientui, kad klientui būtų suteikta reali galimybė naudoti produktus iki galiojimo pabaigos.
6.2. TheMailbags.com įsipareigoja perduoti tinkamos kokybės produktus, atitinkančius užsakyme nurodytus reikalavimus.
6.3. TheMailbags.com įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą produktų kiekį. TheMailbags.com neatsako tais atvejais, kai perduodamų produktų kiekis nėra tikslus dėl neteisingų Kliento pateiktų duomenų, pateiktų „TheMailbags.com“ užsakyme.
6.4. „TheMailbags.com“ bet kuriuo atveju pateikia Klientui produktų, atitinkančių užsakyme nurodytus kriterijus, asortimentą.
6.5. Tais atvejais, kai užsakyme nurodomas tam tikras prekių rinkinys, TheMailbags.com įsipareigoja pateikti visus daiktus, esančius prekių komplekte.
6.6. Produktai pristatomi supakuoti atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant užtikrinti, kad produktai yra tinkami naudoti pagal paskirtį.
  
V. Mokėjimo tvarka ir terminai

1. Klientas atsiskaito už užsakytas prekes vienu iš „TheMailbags.com“ parduotuvėje nurodytų būdų: naudodamasis banko sąskaita, el. Bankininkyste arba grynaisiais pinigais (pristatant kurjeriui).
2. Jei Klientas pasirenka internetinį mokėjimo būdą, Klientas įsipareigoja nedelsdamas sumokėti už užsakytas prekes, kitaip Klientas praranda teisę pateikti skundus dėl pristatymo sąlygų pažeidimo, nes produktų siuntos paruošimas pagal Kliento užsakymas prasideda tik po to, kai TheMailbags.com gauna apmokėjimą už produktus.
3. Jei Klientas nusprendžia atsiskaityti už prekes grynais kurjeriui pristatant produktus, užsakytos prekės Klientui bus siunčiamos tik susisiekus su Klientu ir įsitikinus, kad užsakymas yra tikras ir pristatymo adresai yra teisingi.
 
VI. Produktų grąžinimas

1. Klientams suteikiama galimybė pakeisti jiems perduotus produktus kitais panašiais gaminiais, kurių išmatavimai, forma, spalva, dizainas ar sudėtis skiriasi, arba grąžinti jiems nepatinkančius produktus.
2. Klientai gali pasinaudoti tokia teise per 14 dienų nuo produktų perdavimo jiems momento (skaičiuojant nuo to momento, kai klientai ar kiti jų įgalioti asmenys pasirašo užsakymo kvito lapą). Tokia Kliento teisė siejama su Kliento nepasitenkinimu gaminio ar gaminių rinkinio matais, forma, spalva ar dizainu.
3. Produktai keičiami ir grąžinami tik tuo atveju, jei pakeisti ar grąžinti produktai atitinka šiuos reikalavimus:
a) jie nebuvo naudojami;
b) jie nebuvo pažeisti;
c) buvo išlaikytos produktų vartojimo savybės;
d) jie neprarado prekinės išvaizdos.
Pakuotės pakeitimai, būtini produktui patikrinti, nelaikomi didele prekinės išvaizdos žala ar praradimu. Bet kokiu atveju produktai grąžinami originalioje pakuotėje, įskaitant „TheMailbags.com“ antspaudą, kuris nebus pašalintas iš produktų.
Grąžindami produktus, Klientai bet kuriuo atveju pateikia „TheMailbags.com“ su produkto įsigijimo dokumentais.
4. Prekės bus keičiamos ar grąžinamos Klientui užpildžius formą TheMailbags.com svetainėje, nurodant grąžintus ar pakeistus produktus ir grąžinimo ar pakeitimo priežastis.
5. Jei prekės keičiamos, dėl to skiriasi kainos, Klientas moka „TheMailbags.com“ tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas sumokamas banko pavedimu į nurodytą „TheMailbags.com“ banko sąskaitą.
6. Tuo atveju, jei „TheMailbags.com“ neturi tinkamų pakeisti produktų, sumokėta suma, išskyrus pristatymo išlaidas, grąžinama Klientui.
7. Produktus galima pakeisti arba grąžinti tik tuo atveju, jei jie atitinka šio Taisyklių šio skyriaus 3 punkte nustatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama per 14 dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo. Už produktų pristatymą sumokėtos sumos Klientui negrąžinamos.
8. Specialių pasiūlymų ir išpardavimų metu grąžinant produktus taikomos specialios sąlygos ir jų turi būti laikomasi.
 
VII. Produktų pristatymas

1. TheMailbags.com įsipareigoja pristatyti Klientui produktus per 1–3 darbo dienas nuo užsakymo įvykdymo patvirtinimo išsiuntimo Klientui. Šis terminas netaikomas tais atvejais, kai „TheMailbags.com“ sandėlyje nėra prašomų produktų, o Klientas informuojamas apie užsakytų produktų trūkumą. Klientas taip pat sutinka, kad išskirtiniais atvejais produktų pristatymas gali būti atidėtas dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju TheMailbags.com įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir susitarti dėl pristatymo klausimų.
2. Užsakydamas prekes, Klientas įsipareigoja nurodyti produktų pristatymo vietą, pasirinkti pristatymo laiką (nurodytą kaip laiko intervalą) ir asmenį, kuris priims produktus.
3. Klientas įsipareigoja priimti produktus. Tuo atveju, jei Klientas negali priimti produktų, pristatytų nurodytu adresu, ir pagal kitus Kliento pateiktus duomenis, Klientas neturi teisės pateikti skundų TheMailbags.com dėl produktų pristatymo ne tam asmeniui.
4. Internetinėje parduotuvėje TheMailbags.com užsakytus produktus pristato įgaliota kurjerių tarnyba DPD (toliau - DPD). Produktai pristatomi sutartu laiku su Klientu. Pateikdamas užsakymą, Klientas pasirenka pristatymo laiką. Pristatymo laikas taip pat nurodomas Klientui atsiųstame užsakymo patvirtinime.
5. Jei DPD negali pristatyti gaminių dėl Kliento kaltės arba dėl Kliento kontroliuojamų aplinkybių, DPD papildomai susitaria dėl naujo Klientui tinkamo pristatymo laiko. Produktai pakartotinai pristatomi ne daugiau kaip du kartus. Jei per pirmąjį pristatymą Klientas nepriima produktų, jis turi teisę paimti gaminius su DPD sutartoje vietoje. Jei Klientas tris kartus nepriima gaminių, jie grąžinami į TheMailbags.com ir Klientas neturi teisės pateikti jokių skundų dėl produktų nepristatymo laiku. Be to, „TheMailbags.com“ bet kuriuo atveju atleidžiama nuo atsakomybės už pristatymo sąlygų pažeidimą, jei produktai nėra pristatomi Klientui arba pristatomi netinkamu laiku dėl Kliento kaltės arba dėl aplinkybių kontroliuoja Klientas.
6. Klientas nedelsdamas informuoja TheMailbags.com el. Paštu:
a) jei siunta nepristatoma nurodytu laiko intervalu arba kurjeris vėluoja daugiau nei 15 minučių nuo laiko intervalo pabaigos;
b) jei per keturias darbo valandas po kreipimosi į kurjerių tarnybą nurodytu el. pašto adresu negaunama atsakymo į paklausimą arba jei paskambinus nurodytu telefono numeriu atsakymo negaunama;
c) jei kurjeris pristatydamas produktus elgiasi nepagarbiai arba atrodo netvarkingas;
d) bet kuriuo atveju nedelsdamas praneša TheMailbags.com, jei siunta pristatoma pažeistoje, suglamžytoje ar kitaip pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje yra kitokių nei užsakyti produktai arba tokių produktų kiekis yra neteisingas, produktų komplektas yra neišsamus, gaminiai yra netinkamo dydžio ar išmatavimai.
7. Bet kuriuo atveju, kai kurjeriai Klientui pristato produktus suglamžytoje, šlapioje ar kitaip išoriškai pažeistoje pakuotėje, Klientas tai nurodo kurjerio pateiktame siuntų pristatymo patvirtinime (rašo komentarus) arba parengia atskirą pranešimą apie tokį defektai. Klientas tai daro dalyvaujant kurjeriui. Nepavykus atlikti tokių veiksmų, TheMailbags.com atleidžiamas nuo atsakomybės Klientui už sugadintus gaminius, jei tokia žala atsirado dėl sugadintos pakuotės, kurios Klientas nenurodė siuntos pristatymo patvirtinime.
8. Tuo atveju, kai priėmęs produktus, Klientas pastebi, kad siuntoje yra netinkamas produktų rinkinys arba pristatytos prekės yra netinkamo dydžio, spalvos ar kitų parametrų, Klientas nedelsdamas apie tai praneša „TheMailbags.com“.

VIII. Kitos nuostatos

1. Visi pranešimai „TheMailbags.com“ bus siunčiami el. Paštu sales@themailbags.com arba telefonu +37068552692.
2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas kliento ir „TheMailbags.com“ bendravimas vyksta valstybine kalba.
3. Sudarydamas sutartį, Klientas turi teisę per septynias dienas atsisakyti sutarties be jokių papildomų sąlygų ir pareigos nurodyti tokio atsisakymo priežastis. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo momento, kai produktai pagal sutartį (užsakymą) perduodami Klientui.
4. Klientas gali pasinaudoti tokia galimybe tik tuo atveju, jei prekė (prekė) nebuvo pažeista arba prekės išvaizda iš esmės nepasikeitė ir daiktas nebuvo naudojamas (pakuotės pakeitimai tiek, kiek būtina prekei patikrinti) nebus laikomi esminiais pakeitimais).
5. TheMailbags.com įsipareigoja per 14 dienų nuo Kliento pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo imtis būtinų veiksmų, kad būtų atkurta iki sutarties sudarymo buvusi būklė.